Rodinné domy (cca 100m2) – komplet klasickej elektroinštalácie aj s bleskozvodom – od 3000 €
4-izbový panelový byt 85m2 – komplet klasickej elektroinštalácie – od 1500 €
1-izbový byt – komplet klasickej elektroinštalácie – od 700 €
Bytové jadro – od 300 €
Výmena poistkových skriniek v bytoch (do 10 modulov) – 100 €
Elektrotechnické revízie – od 40 €
Bleskozvod na streche bez uzemnenia (RD 10x10m)– od 450 €

Ceny sú uvedené vrátane materiálu a práce!

 

Po osobnej obhliadke objektu vyhotovíme pre Vás vždy reálnu cenovú ponuku zdarma!!! 

Priemerná hodinová sadzba na elektrotechnika pre firmy a výpomoc pri veľkých stavbách: od 8,00 €/hod.

 

Príklad 1:
Rodinný dom s rozlohou 11m x 13m – bungalov – z ytongu
Celkový úžit. priestor 143 m2:

– prípojka aj s elektromerovým rozvádzačom k stĺpu – 430 €
– hrubá montáž – 1080 €
– káblová príprava na zabezpečovací systém – 150 €
– štrukturovaná kabeláž slaboprúdov – 200 €
– komplet 56 modulová rozvodňa aj s prepäťovou ochranou a prúdovými chráničmi – 560 €
– kompletáž napr. Legrand Valena biela (zásuvky a spínače) – 820 €
– bleskozvod aj s uzemnením – 620 €
- revízie prípojky, bleskozvodu a elektroinštalácie – 200 €

Celková cena (vrátane materiálu, práce): 4060 €
 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH!!!