Elektrocentrum S.Maceja - revízie
Feim - Obchod s elektroinštalačným materiálom
Michal Frátrič - elektromontážne práce
Elvip - Elektromontážne práce
Duel - vypracovanie kompletných elektro projektov
PDelectric s.r.o./strong> - elektromontážne práce
ROGA Studio - Grafické a hudobné štúdio