Ponúkame

 • Predaj elektroinštalačného materiálu v našej prevádzke
 • Projekty elektro
 • Prípojky
 • Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
 • Bleskozvody a uzemnenia
 • Klimatizácie
 • Kamerový systém
 • Zabezpečovací systém
 • Podlahové el. kúrenie
 • Opravy a údržba
 • Revízie
 • Rekonštrukcie bytových domov
 • EZS a HSP
 • Elektroinštalácie v priemysle a technológii
 • Verejné osvetlenie
 • Výkopové práce
 • Murárske výspravky a maľovanie po rekonštrukciách elektroinštalácií
 • Drobné stavebné práce