• Predaj elektroinštalačného materiálu
  • Montáž a opravy elektrických strojov a prístrojov NN
  • Montáž a rekonštrukcie elektroinštalácií
  • Kompletné zhotovenie elektroinštalačných prác
  • Prípojky, bleskozvody, vonkajšie osvetlenie
  • Revízie, projekty
  • Partie pracovníkov aj s potrebným náradím

– pravidelná údržba elektrického zariadenia
– poskytovanie poradenskej služby v oblasti elektro