• SAS Automotive a.s.
 • Hydroflex s.r.o.
 • Thélia s.r.o. (obnova bytových domov- rekonštrukcia elektroinšt. a bleskozvodov)
 • Termming a.s.
 • T.B.C. s.r.o.
 • Papa Grill s.r.o.
 • Europ Assistance s.r.o.
 • AFK Malacky- montáž elektroinštalácie v kancelárskych priestoroch
 • SBDO Pezinok
 • MALAVIA Malacky
 • TESCO Malacky
 • METRO čerpacia stanica (Devínska Nová Ves)
 • ZŠ Záhorácka Malacky (Rekonštrukcie)
 • ZŠ Drieňová Bratislava (Výmena osvetlenia)
 • Polyfukčný dom Kostolište
 • INGSTELL s.r.o.
 • Nemocnica Malacky (Výpomoc)
 • 3U s.r.o.