Referencie

Materská škola Rohožník

Základné školy Malacky

Priemyselné parky:  SAS automotive, s.r.o., Volkswagen Slovakia, a.s., IKEA Components s.r.o., MUZIKER, a.s., Schnellecke DNV, HBPO Lozorno,
Plastic Omnium, Maplan Malacky

Nákupné centrum Malávia Malacky – NC Malacky s.r.o.

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku a Termming, a.s (množstvo bytových domov – rekonštrukcie elektroinštalácií, senzorové osvetlenie, opravy, údržby)

PAPA Grill s.r.o. (Vaša táckareň, Event hall, Papa grill reštaurácia, pumpa Dapax)

Imagine Environment s.r.o. – novostavby bytov v Bratislave

PS Stavby s.r.o. – bytové domy

Hammerl Textilcare k.s. – práčovňa Malacky

Izolácie stavieb s.r.o. – novostavby

ECOSTEEL, s.r.o. – práce v IAC Group Lozorno

Dušan Spuchlák – Drogéria – Vinohradnícke a záhradkárske potreby

3U s.r.o. – prevádzka v Záhorskej Bystrici – výroba farieb a fasád

Ubytovňa Zohor – QH Zohor s.r.o.

Ubytovňa Opletalova 100 Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

Rodinné domy cca 250 realizácií (hrubá montáž, kompletáž, opravy, prípojky, bleskozvody, revízie, projekty, podlahové kúrenie, klimatizácie, zabezpeč. a kamerový systém atď.)

Rekonštrukcie bytov cca 200 realizácií (hrubá montáž, kompletáž, rôzne opravy).

.